خط رنگ و خشک کن رویه درب های HDF(اچ دی اف)

خط رنگ و خشک کن رویه درب ها

در سیستم خط رنگ و خشک کن رویه درب ها مراحل تقریبا به همان حالت می باشد.

همانطور که از نام این سیستم پیداست ، به عمل رنگ پاشی بروی یک لاین

متحرک بر اساس یه مدت زمان خاص و طی چندین فرایند سیستم خط

رنگ می گویند .

سیستم خط رنگ چندین بخش  دارد که هریک وظیفه خاصی را برعهده دارد .

در ادامه به تشریح کامل هر بخش می پردازیم :

اولین قسمت این بخش ، بخش متحرک دستگاه می باشد که به عنوان نقاله معروف می باشد .

نقاله یک لاین چند ده متری می باشد که قطعات برای پاشش رنگ  برروی این بخش

قرار میگیرد .

به طور کلی انتقال و حرکت قطعات توسط این بخش صورت می گیرد .

قطعات برای  اینکه  از مراحل و فرایند ها عبور کند باید برروی بستری

متحرک قرار بکیرد که نقاله این کار را انجام میدهد .

ممکن است طول  نقاله ها بر اساس فرایند های متفاوت و مدت زمان های متفاوت

دراندازه های گوناگون باشند .

خط شست و شو

درسیستم خط رنگ و خشک کن رویه درب ها پس از سیستم خط رنگ خط شست و شو را داریم.

در این بخش قطعات تولید شده به طور کامل شست و شو داده می شوند و طی

چندین مرحله دستگاه اقدام به پاک سازی قطعات می کند .

در این قسمت شست شو به ترتیب خواهد بود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم :

مرحله اول چربیگیری می باشد . این مرحله شامل مواد پاک کننده قلیایی روی

قطعات است که با فشار اسپری موجب رفع آلودگی و از بین رفتن آلاینده ها یی

که روی قطعات وجود دارد ، می شود . مدت زمان چربیگیری در قطعات مختلف

ممکن است متفاوت باشد .

آبشویی گرم مرحله بعد از چربیگیری است ، مدت زمان این مرحله هم 1 دقیقه است .

در این مرحله تمام مواد باقی مانده از مرحله قبل به کامل از روی بدنه

قطعات زدوده می شود که شامل مواد چربیگیر و و همچنینی آلاینده ای باقی مانده

است .

آبشویی سرد مرحله سوم از این فرایند می باشد که به جهت خنثی کردن تقریبی

قطعه و اطمینان از خروج مواد چربیگیر و سایر مواد به جا مانده از مراحل قبل می باشد.

فسفاته کردن این مرحله جهت ایجاد پوشش نسبتا پایداری که سطح قطعه را برای عملیاتی

که در مراحل بعدی برروی آن انجام می شود برای جلوگیری خوردگی و زنگ زدگی تکمیل می شود.

مدت زمان 2 دقیقه می باشد .

آبکشی سرد این مرحله جهت پاکسازی قطعه که در مرحله قبل مواد فسفاته پاشیده شده بود

انجام می شود مدت زمان انجام این فرایند هم 1 دقیقه می باشد .

خشک کن

در سیستم خط رنگ و خشک کن رویه درب ها این قسمت جهت خشک کردن در دمای حدود   135-150 درجه سانتی گراد جهتخشک نمودن سریع قطعاتی که مواد فسفاته

برروی آنها پاشیده شده است در نظر گرفته شده است .

کابین های پاشش رنگهر کدام از این کابین ها یک سطح از قطعه

را پوشش میدهد ، به طور کلی این قسمت فرایند رنگ پاشیروی قطعه را مانند

یونیزه کردن پودر رنگ ، مکش رنگ های معلق در هوا به منظور حفظ سیستم تنفسی

اوپراتور و تمامی مراحل پاشش رنگ بروری یک قالب را کامل میکند .